Page images
PDF
EPUB

tibus, quos videmus in (a) monasteriis vivere, mihi A dere pollicenti, dicens ei, Quare, ili, mentiris, ut serquoque peccatori similem gratiam donare.

vos Dei fallere delecteris? Tune eris monachus , aut CAPUT I. Meditatur monasticam vilam. B. Augusti

antiquam deliciarum tuarum consuetudinem sic renum legens convertitur.

pente mutabis, ut escarum vilium negligentior ap7. Post hæc verba diutius in suo pectore ruminata,

paralus, et vestium sordidarum (f) tuum animum decrevit, Spiritu sancto revelante, sæcularibus omnino non offendat abjectio? Prius est, ut sis saltem laicus renuntiare deliciis, et illius vitæ socius fieri quam ininus deliciosus, et tunc forsitan credibile putabo, laudabat. Prius lamen cogitans ne subita mutatio quod renuntiare sæculo aut velis, aut valeas. Ad mentem simul corpusque perturbans, inter ipsa con

hæc ille juvenis magis ac magis inflammatus, repelversionis initia, gravissimum sibi vel impedimentum lentis manum suppliciter osculatus, sic oculis in tervel scandalum gigneret, occulte arripuit rara exer ram depositis precabatur : Potens est, domine pater, cere jejunia; dehinc paululum progrediens, antiquo- dare volenti facultatem, qui nolenti tribuit voluntarum sodalium tentabat vitare consortia. Segregatus tem. Permitte me tantum tuis inhærere vestigiis ; frequenter a turbis, in possessione propria, nescien- aperi mihi januam monasterii, præbe sanctæ ædifitibus parentibus et clientibus, quasi propler actionis cationis adjutorium, fac me unum de discipulis tuis : laborem tristis sedebat, et ibi orabat, legebat, jejuna- B et Deus novit quomodo me liberet ab iniquitatibus bat, epularumque immoderatam copiam minuebat,

meis. Hæc audiens beatissimus senex, gravissimum ad balneas penitus non accedens; et sub ipsa adhuc putavit supplicantem diutius spernere; tandemque professione laica, plenus jam monachus conversaba flexus ad consentiendum, Mane, inquit, nobiscum, tur. Stupebant omnes qui noverant eum, (6) delicati fili , sicut vis : experiamur paucis diebus , utrum viri mirabilem parcimoniam, causamque mutationis

verbis facta concordent. Utinam superfluus sit timor hujus interpretabantur ex angustia natam pusillani meus, et professio lua inveniatur stabilis ! mitatis. Apud illum vero per singulos dies amor san 10. Postquam igitur supplicanti consensum præclze professionis et mortificationis impensior cura buit sanctus Faustus episcopus, sonuit illico per afcrescebat.

fines et notos, Fulgentium monachum factum. Gra8. Aliquando igitur ubi omnia quæ sibi dura vide

tulabantur boni, confundebantur mali. Quosdam fabantur expertus, adjutorio gratiæ spiritalis voluntati ciebat vita ejus transacta in deliciis desperare; suz sensit suppetere facultatem, beati Augustini ex quosdam singularis ingenii notissima scientia magnum ponentis tricesimum sextum psalmum disputatione aliquid suadebat de profectu ejus velociter sperare. commonitus et compunctus, publicare suum statuit Quidam vero familiares ejus , quibus ab infantia cavotum : mutare gestiens habituin, ne vel amicabili- c. rissimus amicus et fidelissimus fuerat, euin imitari ter ad se venientes pati cogeretur, cum quibus diu cupientes, ipsi quoque sæculum contempserunt, el sæculariter (c) vixerat. Cogitabat autem vir pruden se monasteriorum gregibus mortificata voluntato tissimus conversionem sui cordis sibi soli utilem fu- junxerunt. luram, si latere potuisset; publicatam vero, multis CAPUT V. Mater ejus proposito excruciatur. Matri ile aliis exemplum bonum dimittendi peccata pristina

bum videndi copia negatur. Constantia Fulgentii. præstituram. Quis enim mediocris aut pauper fieri 11. Audit hoc mater referentibus multis, ad conmonachus erubesceret, dum Fulgentium videret ge sortia monachorum fugisse Fulgentium, totiusque nuini fastus arrogantia recedente , duras abstinen domus regende atque gubernandæ curam penitus ditiæ vias patientiæ gressibus ambulantem ?

misisse, nec omnino jam posse de lali proposito reCAPUT IV:Ad Faustum episcopum se confert. Fit mo

vocari. Turbatur, expavescit, et amoris nimii desinachus. Imilantar... alii exemplum ejus. derio concitante, quasi jam Fulgentius moreretur 9. Fuit autem tunc temporis episcopus quidam (quanvis bene moreretur, qui sic moriebatur), ceelaudabiliter prædicandus, nomine Faustus, qui pro lum nimiis lamentationibus pulsat, et sicut solent fide catholica non longe a cathedra sua jussus fuerat matres in funeribus filiorum, modum nescit habere relegari. De multis enim sacerdotibus hoc (d) Hune- p lacrymarum. Rapitur inconsideratis cursibus ad morici tyranni persecutoris astuta malignitas ordinave nasterium furibunda, contumeliis el conviciis sanrat, ut juxta patriam propriam peregrinationis in ctum Faustum nihil dubitans aggreditur. Redde, incummodum sustinentes, ad negandum Deum facile quiens, filium matri, redde dominum servis. Sacerflecterentur. In eodem proinde loco ubi relegatus dotes semper multa beneficia viduis præstant, quare lenebatur, monasterium sibi construxerat, in quo nunc domus viduæ per te perit ? Cui palienter (al. spiritaliter vivens, apud omnes Christianos bonora sapienter) respondebat episcopus : Si tu mihi filiuin biliter habebatur. Ad hunc ergo sanctus Fulgentius tulisses, ego te, mulier, deberem quantum dolor ini(fuit quippe ei notissimus) alacriter venit, eique vo peraret arguere; modo tu mihi juste contumeliam tum sui cordis fideliter indicavit. (e) Ille autem sciens facis, quia ego tibi filium tuli. Quando enim tibi sæcularem omnino juvenem, verebatur talia cre displicet quia serviturus est Christo, bene facis con(a) Ms., in monasterio.

(e) Ms., Ille vero sciens eum sæculariter omnino vi (b) Ita ms. At reliqui, et tam delicati viri, etc. ventem. (c) Ms., Cum quibus nequiler diu viroral.

() In ms., lui animi propositum. (d) Ms., Honorici.

lumelias inferens Fausto. Sub his etiam sermonibus À minis fulciens, velociter ei corporalem restituit saequanimiter tolerans, et "(a) affabiliter arridens, vi nitatem. dendi saltem filium nullam prorsus dat licentiam. Caput vij. Portionem substantive donat malri. llla sciens quantum diligeretur a filio, magnis ante 14. Tunc animus viri sapientis altiori pietate comjanuam monasterii clamoribus ejulabat; et Fulgentii motus, cum tota mente mundum sibi crucifigeret, et nomen frequentius inclamans, desolationem suam ipse mundo crucifixus, iter rectum a juventute sua (Eccli. miserabiliter allegabat.

LI, 20), sicut scriptum est, ambularet ; portionen, 12. Hæc prima beatum Fulgentium tentatio multis substantize propriæ, quamvis haberet fratrem junioviribus impulit, dum (b) suam genitricem, quam sem rem nomine Claudium, per donationem soli contulit per amaverat, cui maxima devotione servierat, au matri, ut a matre postmodum, si bene servisset, diret suis auribus flere. Sursum tamen corde posilus, donaretur et fratri. Sic salubri consilio superbiam audiebat, et non audiebat; nec illius preces adver- junioris fratris edomare desiderans, ut qui nolebat tere dignum putabat, quia pietatem solitain religiosa esse humilis propter pietatem, disceret humilis esse crudelitate vincebat. Ibi jam futurze patientiæ in la propter hæreditatem ; mater quoque sanctissima post boribus multis exemplum fidelissimum præbebat , discessum dulcissimi filii, cujus jam non poterat obet similis ebrio per spiritalem gratiam factus, utrum B sequio (al. præsentia) lətificari, ejus meruisset bemaler esset quodammodo ignorabat. Hic eum beatus neficio consolari. Quantas tunc ibi universi laudes et Faustus episcopus ex toto corde conversum primitus gratias Domino retulerunt! cum viderent bealum approbavit, et cum gaudio cæteris fratribus dixit: Fulgentium, sæculari cupiditate calcata, rebus quas Facile poterit hic juvenis tolerare quemcunque im distrahere et donare pauperibus non poterat, ne ofposuerimus laborem, qui potest maternum jam de fenderet bonam matrem , renuntiasse penitus, ut spicere dolorem. Illa mater dum se plangere sæpius, Christun invenire mereretur doctorem. nec ad se filium prodire cognosceret, in eodem loco Caput viii. Propter persecutionem de priori monasteeum jam non esse credebat; quia si ibi esset, (c) non

rio migrat. Coabbas eligitur. ferre posse dolorem matris, adhuc virtutis ejus ne 15. Finita jam erant cuncta qux eum in converscia putabat. Sæpe ergo iens ac rediens, et episcopo sionis primordio videbantur affligere. Sed quia haec molestias, et filio plurimas afferebat insidias, donec vila nunquam potest sine suis tentationibus prætetudio victa propriam reverteretur ad domum. riri, nascitur rursus talis persecutio fidei, quæ sanci CAPUT VI. Abstinentia ejus incredibilis. Proficiendi memorix Faustum episcopum cogeret per diversas desiderium.

latebras commigrare, nec in ipso monasterio jugiter 13. Beatus ergo Fulgentius supra credibilem mo- C sineret requiescere. Tunc beatus Fulgentius timens dum laboribus abstinentiæ se cruciabat, sine vino et aut in illo loco solus remanere, aut de loco in locum oleo manducans et bibens, sic parce et tenuiter, ut frequentius transmigrare, consulto prius episcopo inediæ magnitudo siccatam corporis cutem fatiscere Fausto, vicinum monasterium petiit, ubi paucis, sed diversis ulceribus cogeret, ac superducta quam di simplicibus fratribus Felix nomine abbas præerat, cunt impetigine delicati corporis pulchritudo foeda amicus ejus ab adolescentia, cum quo semper etiam retur. Putabant plurimi tunc beatum Fulgentium, laicus familiariter vixerat. Tunc igitur eum Felix absub occasione ipsius infirmitatis, aut recessurum si bas cum gaudio suscipiens, imparemque se ejus vir mul a proposito sanctitatis, aut reddendum deinceps tutibus sciens, et nomen et potestatem ei tradidit abtepidum, ne vel regulæ communis parcimoniam cu batis. Ille plenus studio humilitatis, (d) excusat pristodiret. Ille vero contra spem omuium, misericor vilegium potestatis : et post multa certamina pietatis, dia. Dei prævenientis auxilio gubernatus, ex infir ex consensu totius congregationis, passus violentiam mitate corporis ampliores anini vires capiebat, et caritatis, vix consentit esse collega boni consortis. tanto abstinentior, quanto debilior, de salute per Ita duo viri sanctissimi, diligentes æqualiter Deum pelua jugiter cogitabat, salutem vero corporis ar et proximum, ambo moribus similes, ambo meliores bitrio Domini committebat, hoc plerisque dicens : D proposito, conversatione æquales, unus scientia suScimus omnes ex epulis vitam solere servari, non perior, jugum bonum gubernandze congregationis sanitatem posse conferri. Nam ut sanetur infirmitas, excipiunt. si explenda videtur gulæ cupiditas, quare infirmantur 16. O quam felix servorum Dei numerus fuit, quietiam illi qui conviviis lautioribus quotidie saginan coeperat præesse Fulgentius! O quantum fulgebat lur? Tolerabat ergo infirmitatem patienter, exerce illud monasterium, cui dispensator permanserat Febat abstinentiam satis humiliter. Parvum namque lix ! Dabant sibi mutuis nominibus etiam ipsi non putans omne quod faciebat, de die in diem melior minoris laudis auspicium. Felix vocabatur Fulgentius fieri gestiebat. Hoc propositum cordis ejus mise viam Domini currens, et fama (e) crescente Fulgenralor et misericors Deus adjutorio superni juva tii, capiebat fructum sui culminis Felix. Unus tamen

(a) Ms., affabiliter irridens. (6) Ms., sanctissimam.

(c) In ms., non dolere, adhuc virtulis ejus nescia, non putabat.

d) Ant. recusabat. At Chiffl, cum ms. et Ant. in margine, excusat.

(e) Ant., crebrescente.

eorum, beatus videlicet Fulgentius, docendis fratri- A baluri quid profecissent, si flagellis membra omnia bus peculiariter vacabat, alter in quotidiano ministe dissipantibus a fide vera minime defecissent. Nerio sollicitius laborabat. Supervenientibus fratribus, scientes ergo cogitationes maligni serpentis, habenunus verbum Dei singulariter prædicabat, alter bo tesque fiduciam conscientiæ, nihil tinentes, ambo sispitalitatem diligenter præparabal, et hilariter offe mul gradiebantur secum loquentes. rebat. Nihil alter sine consensu alterius faciens, sed

Caput X. Sistuntur Ariano presbytero. Mira crudelitas sic ambo cæteris erant imperantes, ut sub unius se Ariani. Vehemens caritas Felicis abbalis. Cædilur regula crederent constitutos. Ila dum timebat Ful

Felix. gentium offendere Felix, Felicemque Fulgentius, Et ecce subilo quasi violentia suvissime tempemortificatis voluntatibus propriis uterque vivebat, et statis invadit incaulos, dividit junctos, ligat divisos, de fratruin quibus consulebant ulilitale laudabiles, et feralibus vinculis oneratos perducit ad presbyteet de mutua quam sibi reddebant invicem subjectione rum vinctos. Elliciuntur subito sine crimine rei, sine sublimes. Quis istius affectus explicare possit lo belli surle captivi. Quibus enim fugientibus nihil no. quendo virtutem ? Quos quieta pax adunaverat, nec cere potuerunt Mauri, pænas ingerunt Ariani. Tunc bella valuerunt feralia separare.

antequam tenerenlur, Felix abbas paucos solidos, Caput IX. Cogitur fugam capessere cum Felice. B de fratruin sustentabatur inopia, simpliciter ubi 17. Sed cum subito (a) barbaricæ gentis provincia metus suaserat (al. invaserat) projecil, et custodienturbarelur incursu , videntes salutem temporalem dos Dei servis, ipsi Deo committit. O divini singufugæ præsidio vindicandam, labores illico perferendze laris potentia miraculi! Nemo valuit solidos illos peregrinationis excipiunt, limatoque consilio procul projectos aspicere, nullus permissus est victum pauabscedunt, ubi nulla belli nascentis opinio con- . perum pauperibus tollere : sed illi soli qui sic prostruendi monasterii præberet integram facultatem. bandi fuerant tenentur, ligantur, ad presbyterum Promovent igitur castra spiritalia duces inclyti ce perducuntur. Quibus ore terribili violentus presbyler leslis exercitus, et per ignotas Africa regiones mo intonat, Cur ex vestris regionibus occuite venistis nachorum suorum caterva comitante pariter gra. Christianos reges evertere? Bene enim miser Chridiuntur, ubique facientes gaudium bonis, invidiam stianos reges esse dicebat, in quibus Christum Remalis. In territorio denique Siccensi dum cogitant gem regum miserabiliter exsusflaveral, et quos l’icertas sedes statuere, regionis fecunditate delectati, lium Patri æqualem negare similis Antichristo dovirorum etiam fidelium (b) devotione suscepti, pres cuerat. Illis (1) ad hæc veracissima responsionis oyter quidam sectæ Arianæ in fundo Gabardilla per verba parantibus , inserri præcepit verbera prifidiam prædicáns, cui nomen quidem fuit inter ho-C mitus. mines Felix, sed voluntas adversus Deum semper 19. Igitur Felix abbas vehementi caritate cominfelix ; natione barbarus, moribus sävus, facultati motus, Parcite, ait, fratri Fulgentio, qui non potest bus poteus, catholicorum persecutor acerrimus, tormenta perferre. Nolite istum cedere inter ve(c) beati Fulgentii nomen in illis regionibus clarum stras' manus forsitan moriturum, Convertatur in me fieri sentiens, reconciliandos multos quos occulte de vestra crudelitas : ego scio quid confitear, in me est teperat, suspicatur. Nec virum dignum sacerdotio, omnis causa. Tunc dilectionis admiratione stupefavere adhuc esse monachum credidit, sed eum sub ctus, removeri paulisper beatum Fulgentium jubet, habitu monachi, sacerdotis officium implere putat. atque illuin gravius cedi ministris sævissimis inpeEl revera sacerdotis officium laudabiliter etiam tunc rat. Tunc hilari animo Felix abbas verberibus subdiimplebat, (d) non aliquos reconciliando, sed omnes tur. Dolorem quippe cum gaudio sustinebat, quia quos attingere poterat, ad reconciliationem salu beatum Fulgentium nihil adhuc pati videbat. Ecce taribus monitis invitando. Cujus sermo dulcis et re qualis fuit beatus Fulgentius circa amicos, ut usque clus, quia dura quoque corda molliebat, nec imme ad mortem diligi mereretur. Ista quippe caritas rilo bunc presbyterum sic timere pro sua perfidia beati Felicis, vitæ illius sanctæ magnum perhibet tecompellebat.

D stimonium. Neque enim salutem suam pro illius sa18. Arripit igitur presbyter, insani furoris stimulis lute despiceret, nisi sibi primitus, et multis utilein concitatus, servos Dei crudeliter persequi, et per jocundumque sentiret. Imitentur utrosque qui plaomnes vias custodibus (e) distributis ambulantium sim cere Deo desiderant. Alios doceat beatus Fulgentius pliciter obsidet itinera. Necessarium quippe fuerat sic vivere inter fratres, ut amentur, foveantur, et athlelas fortissimos voluntariis abstinentiæ laboribus in summis necessitatibus adjuvandi, etiamsi pericuall onem tolerantiam preparatos persequentium lum non defuerit, judicentur. Sumant alii de bono tradli paululum manibus, ut martyrialis agonis par facto Felicis abbatis exemplum, melioribus fratribus licipes effecti, illala discerent supplicia tolerare; pro et in Dei timore plus proficientibus omnem gratiam

(a) Sic Ant. Chim., barbaricæ multitudinis; ms. (d) Sic ms., et quidem rectius, ut videtur, quam vero, Maurorum.

cæteri in quibus habetur, non tantum aliquos reconci. (b) Ms. noster cum aliquot aliis a Chiffl. visis, sa liando, sed, elc. tore. Idemque præfert Ant. editio in ora libri.

(e) lia ms. el codices in notis a Chiffl. laudati. (c) Sic ms. Ceteri sic distinguunt, persecutor acer Editi vero, deputatis ; in margine, distributis. Timus. Hic, etc.

) Ms., adhuc.

[ocr errors]

bonæ voluntatis impendere. Quando enim talis ca- A 22. Inter alios quoque Arianorum episcopus dolet ritas inter fratres fuerit, qualis inter sanctissimos mactatum gravi cæde beatum Fulgentium. Et quia viros fuit, vis totius tentationis facile superatur, ini parentes ejus cognitos habebat idem episcopus, ipunicorum vero pertinacia continuo frangitur. Quam sumque beatum Fulgentium singulariter adhuc laicum vis tunc sævissimus presbyter etiam de Felicis abba dilexerat, adversus presbyterum suæ religionis et patis injuria minime satiatus, nec bealo Fulgentio par rochiæ, qui cædis auctor exstiterat, graviter commocendum putavit.

vetur, vindicare beatum Fulgentium parans, si queCaput xi. Verberatur etiam Fulgentius. Post verbera

relam de memorato presbytero deponere voluisset. cum aliis ignominiose dimittitur.

Sed beatus Fulgentius, multis ut hoc faceret suadeu20. Beatus vero Fulgentius, vir omnino delicati

tibus, Non licet, ait, in hoc sæculo vindictam qu:ecorporis, ut pote ex familia natus illustri, violentos

rere Christiano. Novit Dominus quomodo servorum impetus sustium repentini doloris acerbilate cre

suoruin defendat injurias. Iste presbyter si gravissimi scenie vix tolerans, sicut ipse nobis postea referebat,

sceleris inter homines me agente receperit ultionem, cogitavit presbyteri furentis insaniam vel mollire si patientiæ nos apud Deum perdidimus retributionem; posset, vel certe paululum donec recrudesceret avo

maxime quia multos parvulos scandalizare poterit, si care, quo facilius inter ipsas moras inveniret spa- B episcopi Ariani judiciuin qualiscunque peccator, tatium respirandi, ne continuata poena omnino intole

men catholicus et monachus quæram. Nolens ergo rabilis fieret. Dico aliquid , si loquendi potestas

retribuere mala pro malis, et vitam suam sciens netribuitur, dum cæderetur, exclamat. Tunc presbyter

cessariam bonis, ne quam forsan hæreticorum violenputans eum confiteri velle, jubet quiescere cædentes,

Liam denuo paterentur, ex illa provincia rursus egre. et sic adhuc ad flagella suspensum loqui præcipit diuntur, et ad vicina provinciæ suæ loca celeriter requod volebat. Ubi dum beatus Fulgentius eloquentiæ

vertuntur, magis eligentes vicinos habere Mauros solitæ sermonibus blandis suæ peregrinationis est

quam pati molestissimos Arianos. narrare aggressus historiam, presbyterum facit at

CAPUT XII. Fulgentius meditatur iter in Ægyptum.

Appellit Syracusas. S. Eulalius Syracusanus episcotonitum, diuque nimia verborum suavitale delini

pus. Monasterium S. Eulalii. Ab ilinere coeplo retum, pene totius crudelitatis reddit oblitum. Miratur vocatur propter Ægyptiorum monachorum schisma. presbyter beati Fulgentii facundiam, probat sapien

Hospes hospitalitatem exercet. tiam, magnumque aliquem virum conjiciens, .erube

23. Juxta civitatem proinde quæ (d) Ididi nuncuscit inferre violentiam. Sed ne suis proderet suam

patur, fundare monasterium incipiunt, ubi parvo tem. superatam fuisse (a) sævitiam, Cadite, ait, iterum

pore Domino servientes insistebant operibus carita fortiter, et multiplicatis flagellis lacerale verbo-C tis, donec subito beatus Fulgentius Ægyptiorum mosum. Etiam me, puto, seducere cogitat; longo

nachorum vitas admirabiles legens, institutionum que inanis fabulæ circuitu quid conficere moliatur

simul atque collationum spiritali meditatione succenignoro. Recrudescit iterum manus (6) vesana tor

sus, memoratas terras navigio petere statuit : duatoris, flagellisque innumeris beatus Fulgentius exa

bus videlicet ex causis, ut vel ibi deposito nomine ratur.

abbatis, sub regula viveret in humilitate, vel distric21. Tandem presbyter de illata cæde confusus,

tioris abstinentiæ legibus subderetur. Et quia desidevirorum laudabilium merita sentit, nec apud se eos

rium suum impediri poterat publicatum, quærit pritenere diutius ausus est, sed deformiter decalvatos, mitus occasionem proficiscendi Carthaginem. Dehinc ablatis etiam omnibus vestimentis, ex domo sua nu

veniens ad ipsius mænia civitatis, uno tantum fratre, dos inanesque projecit. Sed nec illa decalvatio viris cui nomen erat Redemptus, socio peregrinationis elesanctissimis turpitudinem, nec nuditas attulit consu

clo, navim conscendit, Alexandriam petiturus : nulsionem : quia (al. quos) tolerata (c) propter amorem

los forle sumptus, tantæ peregrinationi necessarios religionis injuria primæ jam confessionis decoraverat

secum ferens , sed in Deo qui dives est, spem suain ornamento superna gratia fulciendos. Processerunt firmiter ponens, suaviter canebat cum David , Domiitaque de domo presbyteri lanquam de loco gloriosi D nus pascit me, et nihil mihi deerit (Psal. xxi, 1). Vencertaminis, insignis victoriæ laureis coronati. Rever tis itaque flatu prospero consequentibus, Syracusasique per campum ubi fuerant capti, solidos quos ab nu.n contigit feliciter portum, Deique summi provibatem Felicem projecisse diximus, integro ibi nu dentia gubernante ductus est ad hanc civitalem, ubi mero servatos inveniunt, et quasi ex divina manu tunc Ecclesiam catholicam beatus papa Eulalius gurestitulos hilariter accipiunt, agentesque ineffabiles bernabal, vir eximiæ sanctitatis, admirabilis bospit? gratias Deo, qui consolatur humiles in omni tribula litatis, persectissimæ caritatis, in cujus corde thesautione eorum, revertuntur ad proximos fratres. Hujus rus sapientiæ spiritalis absconditas, multos taleriloautem crudelissimi facti detestabilis opinio cunctam rum dominicorum negotiatione ditabat. Virtute enim simul mæstificat regionem ; nuntiatur etiam Cartha discretionis super omnia decoratus, monachorum gine fama,

professionem singulariter diligebat : habens etiam (a) Ms. nequitiam.

odium religionis, tamen propter ejusdem amorem lo(b) In aliis, manus sæva.

Jerala est injuria. c) Ms. el Bollandus, et Ant. in margine, propter (d) In quibusdam, Ydidi; in aliis, Indidi. Vide novdium. Utrumque bene : quia etsi illata est propter tam Chilli. ad hunc locum iu Ferrando.

ipse monasterium proprium, cui semper adhærebat, A sancto Eulalio præbente victum et hospitium conquoties ab ecclesiasticis actibus vacabat.

gruum. Sed quia bonæ mentis (d) indoles nunquam 24. Ad hunc ergo beatus Fulgentius veniens, inter vacat caritatis opera semper exercens, in ipso paralios peregrinos hospitalitatis oflicio libenter excipi vissimi hospitii quod acceperat habitaculo, cæpit lur; neque tamen diu latere permittitur. Mox enim hospitalitatem multis supervenientibus exhibere per(sicut moris est in convivio (a) sacerdotum), dum de egrinis, et alterius indigens solatio consolandos susdivinis rebus ortus est sermo, virum singularis scien- . cipere peregrinos. Miratur sanctus Eulalius affuentize locutio sua continuo prodidit. Intellexit episco. tem sancti animi libertatem, magnoque gaudio sagipus ex ornatu sermonis, et responsionum modera natur, dum per manum heati Fulgentii, cui victum tione, sub monachico habilu magnum latere docto quotidianum nihil habenti ministrabal, alimenta mirem; distulit tamen eujudem vel quis esset, curve nistrari non habentibus videret; et si fas est dicere advenisset, convivis præsentibus inter epulas que

comparatione minorum crescere solere majores, rere. Post prandium vero cum meridianis horis ante quamvis esset sanctus Eulalius in pauperibus gubervesperam in domo sua deambularet, episcopus per nandis omnino perfectus, opera tamen beati Fulgensenestram respiciens, obversantem sibi sicut cæleros tii considerans, de die in diem plus misericors efibealum Fulgentium vidit. Quem continuo peculiari- B ciebatur et largus ter vocans, De institutionibus, ait, et collationibus CAPUT XIII. Rufinianum episcopum adit. Romam peloqui cæperas, dum pranderemus. Affer, obsecro, lit religionis causa. Martyrum monumenta invisit. mihi codicem, si portas. Ille sine mora jussis obe 26. Peracto itaque präsentis hiemis tempore, cura diens codicem detulit, in quo quid contineretur ver vehemens bealum Fulgentium commovet , episcobis propriis jussus exponit. Admiratur sanctus Eula pum quemdam Rufinianuin nomine, qui persecutionis fius scientiam juvenis, et tali hospite delectatus, cur violentiam fugiendo declinans ex Byzaceno concilio ex Africa venerit, diligenter inquirit. Ille metuens navigarat, ibique provinciæ Siciliæ vicinus in quaarrogantiæ notam, si desiderium suum fateretur, in dam brevissima commorabatur insula , vitam monacurrere : Parentes, inquit, meos requiro, quos illis chi laudabiliter gerens, videre indifferenter, ut ejus in partibus viverc peregrinos audivi. Vere enim pa-. admonitione secundo firmatus, quid facere deberet rentes suos requirebat, quorum suavissimos mores agnosceret. Hoc autem volebat, non quia Eulalio imitari cupiebat. Intellexit episcopus responsum non pontifici minus credebat, sed in rebus dubiis utilissimanifestum, totiusque itineris ejus per alterum fra mum semper esse multorum consilium sentiebat. trem (b) qui fuit simplex, investigat causas. Ibi tunc Per (al. Post) mullos itaque pedestris labores itineris beatus Fulgentius salubriter proditus, veritatem sim- C ad illum Siciliæ veniens locum cui plus propinquior pliciter confitelur, iturun que se ad ultimam Thebai illa insula fuerat ubi sanctus Rufinianus episcopus dæ regionis eremum dicit, ut illic, sicut lectio mone habitabat, modica navicula deportatus, sacerdoti vebat, mundo mortuus viveret, ubi major abstinentium nerabili velociter præsentatur. A quo similiter ne in numerus assumptioni sise nullum gignerel impedi- Ægyptum proficisci perseveraret admonitus, redire mentum, sed forte potius præberet exemp!um. Recte protinus ad proprium monasterium, neque tamen facis, respondit episcopus, cupiens meliora sectari : apostolorum memoriam prætermittere statuit. sed scis quoniam Deo sine fide impossibile est placere 27. Occasione igitur navigii felicioris inventa, Ro(Hebr. xi, 6). Terras ad quas pergere concupiscis, a mam venil, et auctorum sæcularium consono semper communione beati Petri perfida dissensio separavit. ore laudatam, caputque mundi veraciter appellatam, Omnes illi monachi, quorum prædicatur mirabilis abs festinus ingreditur civitatem. Fuit autem lunc in tinentia, non habebunt tecum altaris sacramenta Urbe maximum gaudium, (e) Theoderici regis precommunia. Quid ergo proderit affligere jejuniis cor

sentia Romani senatus et populi lætificante convenpus, ubi solatiis spiritalibus indigebit anima, quæ

tum. Unde contigit ut beatus Fulgentius, cui mundus multo melior est corpore ? Revertere, fili, ne vit. olim fuerat crucifixus, postquam sacra martyruni melioris intuitu periculum rectæ fidei patiaris. D loca venerabiliter circuivit, omnesque servos Dei, (c) Ecce et ego quondam juvenis, antequam me ponti quorum in brevi capere notitiam potuit, humili obseficalis honoris gratia præveniret indignum, diu cogi quio salutavit, in loco qui Palma Aurea dicitur, metavi sanctissimæ hujus professionis in ipsius provin morato Theoderico rege concionem faciente, Romaciæ monasteriis adimplere propositum : sed haec ne curiæ nobilitatem , decus ordinemque distinctis causa me prohibuit assumpta perficere.

(1) decoratam gradibus aspectaret, et favores liberi 25. Consentit beatus Fulgentius monentis patris populi castis auribus audiens, qualis esset hujus seconsilio salutari, suæque intentionis fervore deposito, culi gloriosa pompa cognosceret. Neque tamen in hoc suadetur ibi apud Syracusam paucis mensibus degere, spectaculo aliquid libenter intuetur, (g) nec nugis il(a) Apud Chiffl. et ms., Saceraotis.

(e) Ant., Theodorici. Emendamus ex ms. et Child. b) Ms. paulo aliter, per alterum fratrem, fuit enim propter rationem ab eodem in notis allalam. simpler, etc.

(i) Sic ms. referendo ad nobilitatem ; cæteri, de(c) Sic apud Chim. In Ant., Ego etiam. Ms., Ego coratum. mim.

(9) Apud Chifll., intuitus, nugis illis sæculuriid) Chim., bonæ indolis mens.

bus, etc,

« PreviousContinue »