Page images
PDF
EPUB

Ipfe volens Phœbus fe difpertire duobus,
Altera dona mihi, dedit altera dona parenti, 65
Dividuumque Deum genitorque puerque tenemus.

75

Tu tamen ut fimules teneras odiffe Camœnas, Non odiffe reor, neque enim, pater, ire jubebas Quà via lata patet, quà pronior area lucri, Certaque condendi fulget spes aurea nummi: 70 Nec rapis ad leges, malè cuftoditaque gentis Jura, nec infulfis damnas clamoribus aures. Sed magis excultam cupiens ditescere mentem, Me procul urbano ftrepitu, feceffibus altis Abductum Aoniæ jucunda per otia ripæ Phœbæo lateri comitem finis ire beatum. Officium chari taceo commune parentis, Me pofcunt majora, tuo pater optime fumptu Cùm mihi Romuleæ patuit facundia linguæ, Et Latii veneres, et quæ Jovis ora decebant Grandia magniloquis elata vocabula Graiis, Addere fuafifti quos jactat Gallia flores, Et quam degeneri novus Italus ore loquelam Fundit, barbaricos teftatus voce tumultus, Quæque Palæftinus loquitur mysteria vates. Denique quicquid habet cœlum, subjectaque cœlo Terra parens, terræque et cœlo interfluus aer, Quicquid et unda tegit, pontique agitabile marmor, Per te noffe licet, per te, fi nosse libebit. Dimotàque venit spectanda fcientia nube, Nudaque confpicuos inclinat ad ofcula vultus,

80

85

90

Ni fugiffe velim, ni fit libâffe moleftum.

95

100

I nunc, confer opes quifquis malefanus avitas Auftriaci gazas, Perüanaque regna præoptas. Quæ potuit majora pater tribuiffe, vel ipse Jupiter, excepto, donâffet ut omnia, cœlo? Non potiora dedit, quamvis et tuta fuiffent, Publica qui juveni commisit lumina nato Atque Hyperionios currus, et fræna diei, Et circum undantem radiatâ luce tiaram. Ergo ego jam doctæ pars quamlibet ima catervæ Victrices hederas inter, laurofque fedebo, Jamque nec obfcurus populo mifcebor inerti, Vitabuntque oculos veftigia noftra profanos. Este procul vigiles curæ, procul efte querelæ, 105 Invidiæque acies transverso tortilis hirquo, Sæva nec anguiferos extende calumnia rictus; In me triste nihil fœdissima turba potestis, Nec veftri fum juris ego; fecuraque tutus Pectora, vipereo gradiar fublimis ab ictu.

1

[ocr errors]

At tibi, chare pater, poftquam non æqua merenti Poffe referre datur, nec dona rependere factis, Sit memorâffe fatis, repetitaque munera grato Percenfere animo, fidæque reponere menti.

Et vos, O noftri, juvenilia carmina, lufus, 115 Si modo perpetuos fperare audebitis annos, Et domini fupereffe rogo, lucemque tueri, Nec fpiffo rapient oblivia nigra fub Orco,

[blocks in formation]

Forfitan has laudes, decantatumque parentis Nomen, ad exemplum, fero fervabitis ævo. 120 Ad Salfillum Poetam Romanum ægrotantem.

[ocr errors]

SCAZONTE S.

Mufa greffum quæ volens trahis claudum,
Vulcanioque tarda gaudes incessu,
Nec fentis illud in loco minus gratum,
Quàm cùm decentes flava Dëiope furas
Alternat aureum ante Junonis lectum,
Adesdum et hæc s'is verba pauca Salfillo
Refer, Camana noftra cur tantum eft cordi,
Quamque ille magnis prætulit immeritò divis.
Hæc ergo alumnus ille Londini Milto,
Diebus hifce qui fuum linquens nidum
Polique tractum, (peffimus ubi ventorum,
Infanientis impotensque pulmonis
Pernix anhela, fub Jove exercet flabra)
Venit feraces Itali foli ad glebas,
Vifum fuperbâ cognitas urbes famâ
Virofque doctæque indolem juventutis,
Tibi optat idem hic fausta multa Salfille,
Habitumque feffo corpori penitùs fanum;
Cui nunc profunda bilis infeftat renes,
Præcordiifque fixa damnofum fpirat.
Nec id pepercit impia quòd tu Romano
Tam cultus ore Lefbium condis melos.
O dulce divûm munus, O falus Hebes
Germana! Tuque Phœbe morborum terror

5

10

15

20

Py

Pythone cæfo, five tu magis Pæan
Libenter audis, hic tuus facerdos eft.
Querceta Fauni, vofque rore vinofo
Colles benigni, mitis Evandri fedes,
Siquid falubre vallibus frondet veftris,

Levamen ægro ferte certatim vati.

Sic ille charis redditus rurfùm Mufis
Vicina dulci prata mulcebit cantu.
Ipfe inter atros emirabitur lucos

Numa, ubi beatum degit otium æternum,
Suam reclivis femper AEgeriam spectans.
Tumidufque et ipfe Tibris hinc delinitus
Spei favebit annuæ colonorum:

Nec in fepulchris ibit obfeffum reges
Nimiùm finiftro laxus irruens loro:

25

30

35

Sed fræna melius temperabit undarum,
Adufque curvi salsa regna Portumni.

40

MAN

[blocks in formation]

Joannes Baptifta Manfus Marchio Villenfis, vir ingenii laude, tum litterarum fludio, nec non et bellica virtute apud Italos clarus in primis efl. Ad quem Torquati Taffi dialogus extat de Amicitia fcriptus; erat enim Taffi amiciffimus; ab quo etiam inter Campania principes celebratur, in illo poemate cui titulus Gerufalemme conquistata, lib. 20. Fra cavalier magnanimi, è cortesi Rifplende il Manfo--

Is authorem Neapoli commorantem fummâ benevolentiâ profecutus eft, multaque ei detulit humanitatis officia. Ad hunc itaque hofpes ille antequam ab ea urbe difcederet, ut ne ingratum fe oftenderet, hoc carmen mifit.

H

6

æc quoque Manse tuæ meditantur carmina laudi Pierides, tibi Manse choro notiffime Phobi, Quandoquidem ille alium haud æquo eft dignatus Poft Galli cineres, et Mecænatis Hetrufci. (honore, Tu quoque, fi noftræ tantum valet aura Camœnæ, Victrices hederas inter, laurofque fedebis. Te pridem magno felix concordia Taffo Junxit, et æternis infcripfit nomina chartis. Mox tibi dulciloquum non infcia Mufa Marinum Tradidit, ille tuum dici se gaudet alumnum, Dum canit Affyrios divûm prolixus amores; Mollis et Aufonias ftupefecit carmine nymphas. Ille itidem moriens tibi foli debita vates Offa tibi foli, fupremaque vota reliquit.

Nec manes pietas tua chara fefellit amici,

10

15

« PreviousContinue »