Page images
PDF
EPUB

Y

TRAETHODYDD.

AM Y FLWYDDYN 1850.

LLYFR VI.

DINBYCH:

ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN THOMAS GEE.
LLUNDAIN: HUGHES, ST. MARTIN'S LE GRAND.

MDCCCL.

OTH

[blocks in formation]

"Pwy a ddeall daranau ei gadernid ef?"

Cyflawniad Prophwydoliaethau yn nygwyddiadau yr Amser

5

21

35

45

46

59

67

88

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »